NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD EERSEL

14 jul 2020 - Maak van zonnepaneelvelden mooie zonnebloemvelden
Gaan we in Eersel ook van die grote zonnepaneelvelden krijgen of zijn er alternatieven? Wel degelijk, en daarom
is het toch zinvol om er eens over na te denken. Nu de biomassa in het verdomhoekje zit en de eerste berichten komen dat verder uitbouw van zonnepaneelvelden toch wat consequenties heeft voor het elektriciteitsnet zie je.....
Lees verder »

30 jun 2020 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2021
We kunnen er niet omheen. Corona is aan de orde van de dag. Ook bij ons in de gemeente zal dit zijn weerslag hebben. Misschien in eerste instantie niet op het gebied van de gemeentefinanciën, omdat daar - zo begrijpen wij - een volledige compensatie van het rijk tegenover zal staan. Waar de klappen wel direct en op korte termijn.....
Lees verder »

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

12 mrt 2020 - Goed besluit van de gemeenteraad in Eersel
Ook al is er momenteel meer belangstelling voor het coronavirus, de milieuzaken gaan ook door. En de opwinding van de oppositiepartijen in Eersel is niet mis. Het schijnt schande te zijn dat je niet direct een groot aantal wind-molens en zonnepaneelvelden gaat aanleggen want dat moet allemaal omdat we zo nodig energie neutraal.....
Lees verder »

14 nov 2019 - Verantwoordelijkheid nemen, niet altijd leuk maar wel nodig
Sinds deze zomer is er bijna elke dag wel een nieuwsbericht over stikstof. Regelmatig komt Brabant daarbij in beeld als provincie die andere regels heeft dan andere provincies. Hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kijkt de Brabantse VVD er tegenaan? In Nederland staan we niet graag stil. We bouwen huizen, leggen wegen aan en investeren.....
Lees verder »

9 nov 2019 - VVD Brabant houdt koers
De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat.....
Lees verder »

22 okt 2019 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2020
In tegenstelling tot vorig jaar, toen het nieuwe college pas net was aangesteld, heeft de raad dit jaar in juli een voorjaarsnota besproken vol verwachtingen, wensen en ambities van de raad. Daarmee is het vandaag aan ons
als raad de taak om te kijken of een passende vertaling van deze wensen en ambities heeft plaatsgevonden.....
Lees verder »

20 okt 2019 - Beste Provincie gebruik uw boerenverstand
Zoals bekend heeft de VVD in 2017 ingestemd met het aangepaste stikstofbeleid van de Provincie voor de vee-houderij. Enerzijds om ontwikkelruimte voor andere (economische) sectoren te creëren en anderzijds omdat
met het aangekondigde flankerende beleid de veehouderij de ruimte zou krijgen om met nieuwe, betere.....
Lees verder »

31 aug 2019 - Gezellige netwerkbarbecue bij Jan Verhoeven
Het begint langzaam aan een traditie te worden: 'Dé Netwerkbarbecue' van VVD De Kempen om het einde van
het zomerreces te vieren en er weer fris een politiek jaar tegenaan te gaan. Met zo'n 45 deelnemers uit alle geledingen van onze VVD, niet alleen uit ons eigen netwerk maar ook uit de Staten van Brabant, de Regio.....
Lees verder »

2 jul 2019 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2020
Eersel als aantrekkelijke gemeente met mooie dorpen en een groen buitengebied, midden in een economisch
sterke en dynamische regio; met als uitdaging om nu en in de toekomst een omgeving te bieden waarin het prima wonen, werken, recreëren is. Voorzitter, dit zou zomaar uit het verkiezingsprogramma van de VVD kunnen..…
Lees verder »

2 jul 2019 - Proefcasus Eindhoven Airport
De VVD kan met overtuiging instemmen met het raadsvoorstel om waardering uit te spreken voor het proces en
het rapport, en te reageren naar de stuurgroep met de door het college opgestelde concept brief. In het bijzonder onderschrijven wij het belang van geen vliegbewegingen na 23.00 uur. Een goede nachtrust draagt bij aan de.....
Lees verder »

12 mei 2019 - In Memoriam: Dennis Hoffland
In diepe verslagenheid geven wij kennis van het vrijdag jl. onverwacht overlijden van Dennis Hoffland (49 jaar).
De volgende dag zou hij zijn 50ste verjaardag hebben gevierd. Voor de Eerselse politiek en de VVD in het
bijzonder is Dennis altijd een constante factor geweest. Na actief deel te nemen in het afdelingsbestuur en.....
Lees verder »

14 apr 2019 - In Memoriam Henk Reijne
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de
VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Henk werd al in september 1981
lid van de VVD maar was in zijn functie als gezagvoerder op de grote vaart bij Rederij Van Ommeren nog.....
Lees verder »

21 mrt 2019 - Voorlopige uitslag PS verkiezingen
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen
voor Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan
om aardverschuivingen mee te hebben gemaakt van deze omvang. Als schrijver van deze tekst, een import.....
Lees verder »

8 mrt 2019 - Prov. Statenverkiezingen op 20 mrt 2019: Kies Lijst 1 / Plaats 29 / Pauline Hospel
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de gemeente Bladel ingezet voor alle kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.
Noem het Groot West Kempen. Ik ben jarenlang woordvoerder geweest voor onder andere het Sociale Domein...
Lees verder »

8 feb 2019 - Voldoende, veilig en schoon water!: de lijsttrekker voor waterschap De Dommel stelt zich voor
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

30 okt 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2019
Bij de behandeling van de begroting mag u verwachten dat wij kijken of een passende vertaling is gemaakt van
de wensen en ambities van de raad zoals uitgesproken bij de behandeling van de voorjaarsnota. Voorliggende begroting geeft een eerste doorkijk in de ambities van dit college; voor ons is van groot belang of de.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

5 jul 2018 - Koninklijke onderscheiding voor Steven Kraaijeveld
Steven Kraaijeveld is tijdens de extra raadsvergadering (coalitieverklaring, benoeming wethouders) op donderdag
5 juli benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester Joseph Vos. Kraaijeveld ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet als raadslid van de gemeente.....
Lees verder »

3 jul 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2019
Voorzitter, We staan met elkaar aan de start van een nieuwe raadsperiode. Dat betekent dat er ook in het gemeentelijk beleid verschuivingen zullen gaan plaatsvinden. Omdat deze voorjaarsnota nog behandeld wordt voordat er een nieuw college is, zullen die gewijzigde accenten pas bij de komende begroting echt zichtbaar.....
Lees verder »

18 jun 2018 - Coalitieakkoord: 'Dichtbij & Betrokken'
We leven in een samenleving die zich in een hoog tempo ontwikkeld. We hoeven ons huis niet meer uit om elkaar
te ontmoeten en de wereld te ontdekken. Via internet en social media komt de wereld naar ons toe en houden we contact met elkaar. Ontwikkelingen als deze hebben voordelen maar individualisering ligt hierbij op de loer.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

29 jan 2018 - CDA: Afspraak = geen afspraak
Waar is het politieke verantwoordelijkheidsbesef? In 2014 gingen CDA, D66 en PvdA aan de slag als nieuwe coalitie. Hun regeerakkoord was duidelijk over de intensieve veehouderij: de grenzen daarvan waren in zicht of
zelfs al overschreden. De veestapel moest daarom op slot: geen koe, varken of kip er meer bij! Door de.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»