NIEUWE COALITIE KIEST VOOR BELASTINGVERHOGING
Eersel, 3 juli 2014

Na de verkiezingen van afgelopen maart staat er een nieuwe rood-groene coalitie aan het roer in Eersel. Het CDA gaf de voorkeur aan samenwerking met PvdA-GroenLinks en D66, boven een hernieuwde samenwerking met o.a. de VVD.

Vorige week behandelde de gemeenteraad de voorjaarsnota, de opstap naar de begroting van volgend jaar. Een eerste gelegenheid voor de nieuwe coalitie om duidelijk te maken wat zij voor de komende jaren concreet voor plannen hebben.

Lastenverzwaring nieuwe motto?
De nieuwe coalitie lijkt onomwonden voor lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven te kiezen en niet voor verdere besparingen. Ter vergelijking: de afgelopen 8 jaar leverde de VVD de wethouder van financiën en werd er stapsgewijs afscheid genomen van een topclassering als een van de duurste woongemeenten in Nederland.

Nu Eersel weer een redelijke middenmotor is qua woonlasten zien de nieuwe coalitiepartijen hierin kennelijk de ruimte om opnieuw een aanval te doen op de portemonnaie van burgers en bedrijven. Volgens nieuwkomer D66 hadden de belastingen zelfs de afgelopen jaren al omhoog gemoeten. Opmerkelijk! Onlangs deed het MKB-Brabant nog een dringende oproep aan gemeenten om de OZB juist te verlagen.

Geen besparingen
Wat vooral opvalt in de voorjaarsnota is het schrijnende gebrek aan alternatieven voor de voorgestelde belastingverhoging van liefst 7%. Het college komt met geen enkele besparing. Ook dat is opmerkelijk: in het verkiezingsprogramma van de huidige coalitiepartner D66 lezen we namelijk juist dat "D66 Eersel wil dat wanneer bezuinigingen noodzakelijk zijn, er eerst hervormd wordt en dat pas daarna de lasten omhoog mogen". Het omgekeerde lijkt te gaan gebeuren. Met welke opdracht heeft D66 de eigen nieuwe wethouder van financiën op pad gestuurd?

VVD: banen i.p.v. uitkeringen
Ook als het gaat om het versterken van de lokale economie en werkgelegenheid liggen de ambities laag. Net voor de verkiezingen heeft de gemeenteraad een masterplan vrijetijdseconomie vastgesteld, waarin diverse doelstellingen zijn opgenomen voor de groei van recreatie en toerisme binnen de gemeente Eersel. O.a. voor lager geschoolden zijn er juist in deze sector mogelijkheden om aan de slag te komen. De VVD wil mensen met een uitkering weer perspectief op betaald werk te geven. Het is dan zeer teleurstellend dat projecten die de vrijetijdseconomie een impuls kunnen geven buiten de boot dreigen te vallen.
Trendbreuk met voorgaande 8 jaar
• OZB met 7% omhoog in 2015
• Coalitie vergeet te bezuinigen
• VVD: investeren in banen

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail
Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail