7% BELASTINGVERHOGING IN 2015
Eersel, 12 november 2014

De nieuwe coalitiepartijen CDA, D66 en PvdA-GroenLinks, die sinds de verkiezingen van afgelopen maart in Eersel aan het roer staan, hebben voor u in 2015 een belastingverhoging van liefst 7% in petto! Vergeten zijn daarmee de eigen verkiezingsprogramma's, waarvan de inkt nauwelijks is opgedroogd.
Zo schreef D66 ruim een half jaar geleden dat "D66 Eersel wil dat wanneer bezuinigingen noodzakelijk zijn, er eerst hervormd wordt en dat pas daarna de lasten omhoog mogen. Als er bezuinigingen nodig zijn, moet de gemeente eerst naar haar uitgaven kijken, voordat zij zaken zoals de OZB verhoogt". En het CDA beloofde u "gematigde lokale lasten".


Welnu, daarvan komt dus niets terecht. Naar mogelijke bezuinigingen om de lastendruk te temperen is helemaal niet gezocht, de rekening wordt volledig bij onze inwoners en bedrijven gelegd. Dat is flink wennen na twee raadsperiodes waarin VVD-wethouders van financiën de hand stevig op de knip hielden en de belastingdruk 8 jaar (!) lang niet steeg. Enige uitleg over waar het extra belastinggeld naar toe gaat hebben we niet gekregen, ondanks het feit dat de coalitiepartijen dit in hun regeerakkoord uitdrukkelijk aan onze inwoners hebben beloofd.

Openbare ruimte
Ook het beheer en onderhoud van openbare ruimte dreigt een kind van de rekening te worden. Hoewel er per saldo op de totale begroting dus niets bezuinigd wordt is er namelijk wel geschoven met middelen. Zo worden de gelden uit een reserve voor infrastructuur (o.a. wegen) straks alleen nog maar gebruikt voor duurzaamheidsmaatregelen (klimaatbeleid). Dit terwijl de VVD eerder heeft voorgesteld om de financiële opbrengsten die met energiebesparende maatregelen gerealiseerd worden te reserveren voor vervolginvesteringen. Op die manier leggen de duurzaamheidsambities geen extra druk op de begroting en gaat het niet ten koste van andere noodzakelijke uitgaven. Tevergeefs.

Daarmee lijkt het eind overigens nog niet in zicht. PvdA-GroenLinks filosofeerde al openlijk over een vorm van 'Belgisch' wegenbeheer: over een weg met gaten en onkruid kun je immers toch ook rijden...?

Daarnaast kiezen de coalitiepartijen ervoor de hondentoiletten in Eersel op het heffen. De overlast van hondenpoep wordt voortaan 'opgelost' met stickers voor hondenbezitters op de afvalbakken. Voor daadwerkelijke handhaving van de opruimplicht van hondenpoep is geen geld. De gemeente Venlo constateerde overigens dat zij door de lage pakkans met een handhavingsbudget van ruim € 35.000 maar 23 bekeuringen wist uit te schrijven! Dat is een veelvoud van het bedrag dat nu jaarlijks naar de hondentoiletten gaat. Waarom dan een oplossing de nek omdraaien die wel werkt?

Nieuwe banen
Eind 2013 stelde de gemeenteraad een masterplan vrijetijdseconomie vast om de toeristische sector in Eersel een impuls te geven. Dat vergt ook investeringen, bijvoorbeeld in promotie van de Kempen als bestemming samen met onze buurgemeenten. Bij de voorjaarsnota wilde het nieuwe college hiervoor nog geen geld reserveren , maar op aandringen van de VVD leek er bij de begroting toch budget te komen. Leek, want de coalitiepartijen hebben de middelen opnieuw geparkeerd. Zij willen de projecten nogmaals bekijken.

Opmerkelijk, want dezelfde vier projecten waar het om draait zijn al een jaar bekend. Jammer dat we door deze besluiteloosheid weer onnodig tijd verliezen en wij vragen ons ook af hoe de Eerselse ondernemers dit jojo-beleid waarderen.

Gerelateerde artikelen:
03-07-2014  Nieuwe coalitie kiest voor belastingverhoging
Nieuwe coalitie legt rekening bij inwoners en bedrijven
• Geen enkele poging tot bezuinigen
• Openbare ruimte onder vuur
• Rem op ontwikkeling toeristische ambities

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail
Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail