EERSELSE COALITIE ZEGT NEE TEGEN
Eersel, 1 juli 2015

Na de forse kortingen op het gemeentefonds in vorige raadsperiode zit het de nieuwe coalitie nu financieel behoorlijk mee. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016-2019 bleek dat er daardoor de komende jaren behoorlijke begrotingsoverschotten ontstaan. Genoeg om de 7% OZB-verhoging, waarmee de coalitie van CDA, D66 en PvdA-GroenLinks de Eerselse burgers en bedrijven direct na de gemeenteraadsverkiezingen onaangenaam verrasten, ongedaan te maken.

Een voorstel daartoe van de VVD werd echter van tafel geveegd. De coalitiepartijen willen met de extra belastingopbrengsten (uw geld) sparen om er later leuke dingen mee te doen. Dat staat haaks op het uitgangspunt van VVD: eerst goede plannen, vervolgens kijken wat ze kosten en dan pas zoeken naar financiering (waarbij belastingverhoging voor de VVD de laatste optie is). Wij vrezen dat het geld dat nu wordt opgepot besteedt gaat worden aan onnodige projecten, simpelweg omdat het op de plank ligt te wachten.

Einde aan verstoppertje spelen?
De gemeente Eersel heeft 2014 afgesloten met een overschot van € 2,2 mln. Volgens D66 staan we er nu plots "ontzettend goed voor". Toen D66 vorig jaar als coalitiepartner mede besloot om de belastingen met 7% te verhogen (zonder daarbij te kijken naar mogelijke bezuinigingen) was dat vanwege "achterstallig onderhoud" en omdat het "moest van de vorige coalitie".

De gemeentelijke accountant maakt aan die fabeltjes resoluut een eind: Eersel staat er met een eigen vermogen van bijna 50% (net als in 2013!) financieel degelijk voor (landelijk gemiddelde 34%) en het gerealiseerde overschot is volledig te wijten aan de laatste ingediende begroting van vorige coalitie (met de VVD). Het wordt tijd dat D66 eens ophoudt met allerlei goedkope rookgordijnen te leggen en richting onze inwoners verantwoordelijkheid neemt voor de eigen keuzes.

Kleur(loos)
De voorjaarsnota bevat verder, evenals vorig jaar, nauwelijks concrete voorstellen vanuit het college. Buiten de drie decentralisaties in het sociale domein, waar alle gemeenten in Nederland druk mee zijn, ontbreekt het aan initiatieven.

Het ophemelen van projecten op het terrein van duurzaamheid en biodiversiteit door de coalitiepartijen komt zelfs wat geforceerd over. Het betreft o.a. het Groen Blauw stimuleringskader (subsidieregeling voor natuur- of landschapsbehoud), waarvoor de voormalige CDA-wethouder van Ruimtelijke Ordening net voor laatste gemeenteraadsverkiezingen nog een meerjarige (!) overeenkomst heeft gesloten. Hoezo nieuw beleid?

De constatering van D66 dat de coalitie steeds meer kleur krijgt valt daarom moeilijk te plaatsen of moeten we daarbij vooral denken aan het rood van PvdA-GroenLinks?

Om positief af te sluiten: de coalitiepartijen lijken (onder druk van de VVD) eindelijk de vrijetijdseconomie te omarmen. Hopelijk komt er daarmee na een jaar stilstand weer wat vaart in de diverse projecten om de toeristische- en recreatieve sector in Eersel te versterken en zo extra werkgelegenheid te scheppen.

Gerelateerde artikelen:
08-04-2015  Belastingverhoging als stopverf
12-11-2014  7% belastingverhoging in 2015
03-07-2014  Nieuwe coalitie kiest voor belastingverhoging
VVD: 7% OZB-verhoging uit 2015 terugdraaien
• Coalitie geeft overschotten niet terug
• Nauwelijks plannen voor volgend jaar
• VVD: coalitie lijkt al volledig stilgevallen
BELASTINGVERLAGING

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail
Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail