OZB IN 2016 VERDER OMHOOG
Eersel, 11 november 2015

De Eerselse coalitiepartijen CDA, D66 en PvdA-GroenLinks grijpen ook komend jaar terug op een inmiddels beproefd recept: belastingverhoging. Naar mogelijkheden tot bezuinigen is ook dit jaar niet gekeken. Ook van de onderlinge afspraak om op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen voor de gemeente is tot op heden nog niets terecht gekomen. Het college moet nu met een 'concreet plan' komen, maar hebben deze partijen dan zelf helemaal geen ideeën? Ze staan nu inmiddels al bijna 2 jaar samen aan het roer!

De VVD heeft er bijvoorbeeld meerdere malen voor gepleit om bij het treffen van duurzaamheidsmaatregelen het financieel rendement zwaar te laten meewegen, zodat hieruit vervolginvesteringen betaald konden worden. Pas dit najaar komt er dan eindelijk een inventarisatie gereed van de besparingsmogelijkheden in gemeentelijke gebouwen. Over een gevoel van urgentie gesproken!

Handhaving
De VVD heeft bij de behandeling van de begroting voor 2016 weer gepleit voor extra budget voor handhaving. Tevergeefs, want de coalitiepartijen gaven ook deze keer niet thuis. Dit terwijl ze zelf juist extra vraag naar handhavingscapaciteit creëren. Hoe voorkom je bijvoorbeeld anders dat het afschaffen van de hondentoiletten leidt tot meer overlast van hondenpoep? Ook de vraag vanuit de coalitie om een verbod op doorgaand vrachtverkeer maakt uiteraard controle op de naleving noodzakelijk. Voor dat laatste is echter nauwelijks tot geen oog.

Illustratief is dat het huidige college vorig jaar 'vergat' om met de politie afspraken te maken over meer snelheidscontroles. Dit terwijl het in de verkeersveiligheidsbeleid juist daarop was ingezet i.p.v. het uitrollen van nog meer fysieke maatregelen (extra drempels etc.). Die belofte moet dan wel worden waargemaakt (zeggen wat doet en doen wat je zegt), maar de VVD kreeg hier geen enkele bijval van andere fracties. Is een eventueel vrachtwagenverbod hetzelfde lot beschoren?

Proefballonnetjes
Hoewel kreten als vernieuwing, durf en experimenteren door de coalitiepartijen met de regelmaat van de klok worden gebezigd merken we nog steeds bar weinig van die zogenaamde dadendrang. De coalitiepartijen trekken ondertussen wel € 50.000 per jaar uit voor extra ambtelijke capaciteit. O.a. om te onderzoeken of in alle bijgebouwen (garages, schuren etc.) gewoond mag gaan worden. Krijgt u binnenkort ook een paar extra nieuwe buren? Een zeer opmerkelijke stap bovendien, omdat de gemeente juist wil inzetten op betaalbare sociale woningbouw en nog steeds met veel onverkochte bouwkavels zit.

Daarnaast kent de gemeente al een mantelzorgregeling voor onder meer hulpbehoevende ouderen, die tijdelijke bewoning mogelijk maakt. Voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing? De coalitiepartijen stellen daarbij dat “het de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente is om ervoor te zorgen dat deze bijgebouwen geen opzichzelfstaande woningen worden”. Een onmogelijke opgave, waarbij de coalitiepartijen dus (bewust?) de bijhorende handhaving vergeten. Daarbij staat de deur open naar verrommeling en illegale situaties: een erfenis die een volgend college weer met veel moeite en hoge kosten mag opruimen.
Begrotingsoverschotten geven juist ruimte voor lastenverlaging
• Na 7% OZB-verhoging in 2015
• Handhaving regels op steeds lager pitje
• VVD: weinig doordachte plannen coalitie

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail
Steven Kraaijeveld
Raadslid VVD Eersel
Tel.: 0497-518900 / 06-53792206
Stuur me een mail