KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR STEVEN
Eersel, 5 juli 2018

Steven Kraaijeveld is tijdens de extra raadsvergadering (coalitieverklaring, be-
noeming wethouders) op donderdag 5 juli benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester Joseph Vos.


Kraaijeveld ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet als raadslid van de
gemeente Eersel namens de VVD. Meer dan twaalf jaar is hij een bekend gezicht ge-
weest in de Eerselse raad. Van 1999 (juist ná de gemeentelijke herindeling) tot 2003,
van 2006 tot 2010 en van 2014 tot 2018 was hij namens de VVD lid van de Eerselse
raad.

Voor de komende raadsperiode verruilt Kraaijeveld zijn raadszetel voor een plek als wethouder in het nieuwe college. De Eerselnaar neemt hierin de beleidsportefeuilles Financiën, Ruimtelijke Ordening en Natuur en Landschap voor zijn rekening. Zijn beëdiging als wethouder vond plaats tijdens dezelfde raadsvergadering waarin hij zijn onderscheiding opgespeld kreeg.

Van 2010 tot 2014 was Steven Kraaijeveld al wethouder in Eersel, toen met onder meer Financiën, Economische Zaken en Verkeer in zijn portefeuille. Voor de VVD was hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. voor de derde keer lijsttrekker. Naast zijn werkzaamheden als raadslid werkte hij gedurende de vorige raadsperiode als senior ICT-medewerker bij een bouwbedrijf.
KRAAIJEVELD

Hans Koster
Secretaris VVD De Kempen, afdeling Eersel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail