GOED BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD IN EERSEL
Eersel, 12 maart 2020

Ook al is er momenteel meer belangstelling voor het coronavirus, de milieuzaken gaan ook door. En de opwinding van de oppositiepartijen in Eersel is niet mis. Het schijnt schande te zijn dat je niet direct een groot aantal windmolens en zonnepaneelvelden gaat aanleggen want dat moet allemaal omdat we zo nodig energie neutraal moeten worden.

Energieneutraal?
Maar waarom energie neutraal? Waarom mag de één niet wat meer energie van de andere kopen. En waarom mogen we niet nadenken over behoud van ons gasnet en dit vullen met andere bruikbare gassen voor onze verwarming. Of wat te denken van wat meer aanplant van bomen die CO2 opnemen en bruikbare biomassa geven. En wat te denken van milieuvriendelijke kernenergie. Want dat laatste is op zijn minst een onderwerp dat meer Europese subsidie verdient. Nee, dat moet in het verdomhoekje. Heel begrijpelijk als je kijkt naar de huidige kerncentrales en de ervaring die we er mee gehad hebben.

Maar zijn er ook mogelijkheden met kernenergie die aanzienlijk minder vervuilend zijn. Op zijn minst de moeite waard om verder te onderzoeken en niet te roepen dat dit niet mag en per definitie moet worden uitgesloten. Als oplossing voor onze energie behoefte moet de potentie van kernenergie juist wel worden onderzocht en moeten we kijken wat er aan te verbeteren is. Nu zijn er politici die zeggen: We stellen gewoon een datum waarop iets mogelijk moet zijn en dan bereiken we dat ook! Misschien kunnen ze dat met milieuvriendelijke kernenergie doen.

Doelen verstandiger formuleren
En ja hoor, de oppositie partijen in Eersel haalden er zelfs de landing op de maan bij. Als deze mijlpaal niet gesteld was, was er geen mens voor het einde van de zestiger jaren op de maan geland. Wat was er gebeurd als dit een aantal jaren later was gerealiseerd? Misschien wat minder geld verkwist of wat beter kunnen voorbereiden. Mijlpalen stellen is goed om richting te geven maar minder goed om daar star in te zijn en je verstand niet te gebruiken. Zeker als duidelijk wordt dat mijlpalen niet meer haalbaar zijn. Zeg dat dan en ga goed na of het stellen van een nieuwe mijlpaal wel zinvol is. De richting is duidelijk en de mijlpaal is duidelijk maar wanneer je die wilt bereiken laat je door de mogelijkheden beïnvloeden.

Is dat onverstandig? Ja zegt de oppositie in de gemeenteraad van Eersel en ze geven dit zelfs andere benamingen. Wij vinden als verstandige burgers van deze gemeente dat het goed is om stap voor stap in de goede richting te gaan met de middelen die we hebben. Hoeveel minder succesvolle milieuprojecten zijn er inmiddels gepasseerd en hoeveel miljoen is daar in gaan zitten. Laat de oppositie die eens evalueren, dan kunnen ze daar nog wat van leren. In Eersel hebben ze recentelijk nog € 400.000 weggegooid met een afvalproject dat de hele provincie Brabant zou veroveren. Maar gelukkig dat een verstandige gemeenteraad hier een stokje voor heeft gestoken.

Zonnepanelen
Ook ik heb zonnepanelen op mijn dak gelegd en moet 10 jaar wachten voor ik mijn geld heb terug verdiend. Is dat een verstandig project? De milieu vrienden zullen zeggen: natuurlijk. De economen twijfelen en ik moet maar hopen dat het nog wat oplevert. In ieder geval laat ik de buitenwereld zien dat ik milieuvriendelijk bezig ben. En dat tonen aan de buitenwereld dat je goed bezig bent is iets, wat de oppositie hier graag laat zien. En het liefst met gemeenschapsgeld dat zo goed daarvoor gebruikt kan worden.

Daarom vind ik de beslissing van de gemeenteraad van Eersel verstandig om niet met alle middelen nog te proberen een doel te bereiken wat niet haalbaar is. Realistisch en goed bestuur, dat mogen we van onze bestuurders verwachten en dat doen ze. En ik hoop dat ook andere energiebronnen als alleen zonnepanelen en windmolens besproken mogen worden in het energiebeleid van de Kempengemeenten. Handhaven van (alternatief) gas en meer vergroening zou op zijn minst bespreekbaar moeten zijn en met de kreet energie-neutraal bereiken we weinig. Maak er maar energie-verstandig van, dat spreekt mij althans meer aan.

Namens VVD Eersel:
Gijs Kuus, Lokale Werkgroep VVD Eersel
Tel.: 0497-530230
Stuur me een mail