WELKOM BIJ VVD EERSEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Eersel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Eersel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
31-10-2017
In ruil voor steun aan de begroting heeft de VVD met de
coalitiepartijen een aantal afspraken gemaakt die in de
Begroting 2018 zijn verwerkt. Zo betalen huiseigenaren
volgend jaar dezelfde OZB als in 2017 (bevriezing.....

Lees verder »
04-12-2017
De VVD haalt de bezem door de gemeente Eersel! We
willen namelijk dat u met (nog meer) plezier woont in een
mooie en schone gemeente. In 2016 hebben we in ruil
voor gedoogsteun aan het huidige college een aantal.....

Lees verder »
30-11-2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 nov.
hebben de leden van de Eerselse VVD met unanimiteit
de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedge-
keurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst.....

Lees verder »


Meer nieuws....

29-01-2018
Waar is het politieke verantwoordelijkheidsbesef? In
2014 gingen CDA, D66 en PvdA aan de slag als nieuwe
coalitie. Hun regeerakkoord was duidelijk over de inten-
sieve veehouderij: de grenzen daarvan waren in zicht.....

Lees verder »
20-02-2018
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe
van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mo-
biliteitscafé, met inwoners uit de Kempengemeenten....

Lees verder »
08-01-2018
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284
(Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69
moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze
wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en.....

Lees verder »

Alexander Steenhoek
Oud-voorzitter VVD Eersel
Tel.: 06-25196585
Stuur me een mail